Zalecenia projektowe

Zalecenia projektowe (and. design guidelines) to zbiór wytycznych dla projektantów, zweryfikowany poprzez praktykę projektową oraz eksploatacyjną.

 

Pamiętajmy, iż zalecenia często ewoluują wraz z technologią. Wytyczne do kolejnych wersji Windows niekoniecznie muszą być niezmienne.Zalecenia i wytyczne projektowe często służą jako podstawa do formułowania kryteriów oceny użyteczności systemu, stąd przestrzeganie okreslonych zaleceń można włączyć do procesu zapewnienia i testowania użyteczności.

 

Zarówno projektanci jak i programiści powinni zostać zaznajomieni z najważniejszymi zaleceniami, które mogą także stać się podstawą do póżniejszej oceny przez ekspertów (oceny heurystycznej) lub oceny przy pomocy list kontrolnych. Oceny te w każdym przypadku polegają na kompleksowym sprawdzaniu interfejsu pod kątem zgodności z zaleceniami projektowymi.

 

Korzyści

  • wytyczne projektowe zawierają wiele pożytecznych wskazówek, opartych na wzorcach rozwiązań standardowych lub sprawdzonych już wcześniej, 
  • stosowanie się do sprawdzonych, wiarygodnych wytycznych oszczędzi projektantom sporo czasu,
  • stosowanie wytycznych dotyczących użyteczności polepszy jakość interfejsu.

Metoda

Osoba dobrze znająca zalecenia projektowe powinna przejrzeć interfejs pod kątem zgodności z zaleceniami.

 

Projektanci powinni znać i stosować ogólne wytyczne dotyczące interfejsu użytkownika:

Informacje na temat projektowania graficznego interfejsu użytkownika GUI (np. aplikacji pod Windows) można znaleźć np. w:

 

Informacje o zaleceniach dotyczących stron internetowych można znaleźć m. in. w:

  • Jakob Nielsen, Projektowanie funkcjonanych serwisów internetowych, Helion, 2003.
  • Ani Phyo, WebDesign. Projektowanie atrakcyjnych stron WWW , Helion, 2003,
  • Tammy Sachs, Gary R. McClain, Podstawy projektowania stron internetowych , Helion, 2002,
  • Jared M. Spool i inni, Web Site Usability: A Designer's Guide, User Interface Engineering, 1997.

Przy projektowaniu dla specyficznych aplikacji lub technologii należy uwzględnić dołączone do nich zalecenia projektowe.

 

Wyniki

  • lepiej zaprojektowany interfejs i lista stwierdzonych odstępstw od zaleceń
  • wielokrotne zastoswoanie tych samych rozwiązań
  • wyższy stopień standaryzacji interfejsu użytkownika

 

= = = =

Marcin Sikorski, 2008