Przewodniki stylu

Przewodnik stylu (ang. style guide) jest podręcznikiem projektowania interfejsu użytkownika, który ma ułatwić projektantowi zachowanie jednolitego stylu interakcji, jednolitego wyglądu graficznego i odpowiedniej łatwości obsługi przez stosowanie standardowych elementów dialogu z użytkownikiem.

 

Przewodniki stylu podają wzory poprawnych rozwiązań do naśladowania w projekcie systemu, takie jak np. katalog ikon, wzory okien dialogowych, wzorcowe rozmieszczenie elementów interaktywnych, wzory i styl komunikatów dla użytkownika itp.

 

Przewodniki stylu są opracowywane wewnątrz firmy informatycznej po to, aby nie tylko ułatwić projektowanie interfejsu użytkownika, ale przede wszystkim zapewnić odpowiednią jakość interakcji i wrażenia użytkownika z obsługi systemu (ang. look and feel), zgodne z założeniami i wymaganiami użyteczności.

 

Zgodność uzyskanych rozwiązań z wymaganiami opisanymi przez przewodnik stylu powinna być kontrolowana podczas etapowych odbiorów wykonywanych w projekcie prac.

 

Korzyści

 • Przewodnik stylu podaje wzory rozwiązań do naśladowania w projekcie interfejsu użytkownika, co skraca czas projektowania i ogranicza liczbę stosowanych elementów graficznych.
 • Stosowanie przewodnika stylu w projekcie polepsza spójność wyglądu i zachowania planowanego systemu, zwłaszcza gdy jego części są wykonywane przez zespoły projektowe, które nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu.
 • Stosowanie przewodnika stylu polepsza odczuwaną jakość interakcji oraz wrażenia użytkownika (ang. user experience), szczególnie w zakresie zgodności między aplikacjami wchodzącymi w skład tego samego środowiska lub pakietu aplikacji.

Opis metody

Przewodnik stylu w prawie każdym przypadku jest opracowywany wewnątrz firmy informatycznej, wyłącznie na użytek jej własnych projektów.

 

Przewodniki stylu z reguły opracowuje się na podstawie istniejących, sprawdzonych zaleceń (wytycznych) projektowych. W przypadku stron WWW powinny one pozostawać w zgodzie z obowiązującymi ustaleniami dotyczącymi kształtowania tożsamości wizualnej firmy i jej serwisu WWW, ustalonymi przez dział Public Relations danej firmy.

 

Uwagi praktryczne

 • Dobry i chętnie stosowany przewodnik stylu powinien być wynikiem prac zespołu redakcyjnego powołanego wewnątrz firmy, w skład którego wejdą projektanci oraz „redaktor" przewodnika stylu.
 • Cel wprowadzenia i stosowania przewodnika stylu musi być uświadomiony pracownikom, aby przewodnik był postrzegany jako pomoc i przydatny poradnik w razie problemów, a nie jako zbędny dokument hamujący inwencję projektantów.
 • Przewodnik stylu opłaca się opracować jako interaktywny dokument elektroniczny, najlepiej hipertekstowy, który będzie nie tylko zawierał indeks tematyczny, ale da także możliwość kopiowania odpowiednich fragmentów kodu wprost do opracowywanej aplikacji, oraz będzie łatwiejszy do aktualizacji niż klasyczny dokument tekstowy.
 • Przewodnik stylu powinien być na tyle precyzyjny, aby podawał szczegóły implementacji typowych elementów interfejsu użytkownika, ale nie powinien popadać w nadmierną szczegółowość; powinien także podawać ogólny sposób postępowania w opracowaniu nowych elementów i rozwiązań nie podanych w przewodniku jako gotowe wzory.
 • Przewodnik stylu powinien zostać wprowadzony do stosowania zarządzeniem kierownictwa firmy, a kierownicy poszczególnych projektów powinni:
  • kontrolować zgodność powstających rozwiązań z zaleceniami przewodnika stylu,
  • wnioskować do redaktora przewodnika o aktualizacje, korekty i zmiany - stosownie do potrzeb i doświadczeń z kolejnych projektów.

Dodatkowe metody

Stosowanie przewodnika stylu jest bardziej efektywne, jeśli dodatkowo w projekcie stosowane są pozostałe techniki weryfikacji rozwiązań projektowych, takie jak np. ocena i testy prototypów z udziałem użytkowników.

 

= = =

Marcin Sikorski, 2008