Apple Computer wydaje ogólnodostępne Publications Style Guides, które ustalają szczegółowe zasady obowiązujące przy tworzeniu dokumentacji i materiałów tej firmy. Inni często wykorzystują je jako wzorzec do naśladowania. Powrót do tekstu