Przykład jednej ze stron raportu podsumowującego analizę heurystyczną strony WWW. Powrót do tekstu