Zamiast stopera można wykorzystać bardziej zaawansowany program, który zanotuje wszystkie wydarzenia wraz z odpowiadającym im czasem obserwacji. Powrót do tekstu