Dobrze wyposażony pokój obserwacyjny - monitory pokazujące obrazy z kamer i komputera użytkowników, mikser, magnetowid, i dwa komputery operatorów.  Powrót do tekstu