Notatki odręczne sporządzane podczas obserwacji są trudne do analizowania, ale tylko one potrafią zarejestrować nietypowe zachowania czy sytuacje. Powrót do tekstu