Pierwsze kroki

Każdy z nas na pewno znalazł się chociaż raz we frustrującej sytuacji, kiedy to nie mógł sobie poradzić z obsługą jakiegoś urządzenia elektronicznego.

 

Mógł to być na przykład:

 • automat biletowy w obcym mieście,
 • kiosk informacyjny na dworcu lub lotnisku,
 • odtwarzacz DVD, MP3 czy telefon z programowanymi funkcjami,
 • serwis WWW czy jakiś formularz sklepu lub banku internetowego.

Próbując pokonać trudności w obsłudze użytkownik zastanawia się nieraz:

 • dlaczego obsługę systemu zaprojektowano w taki dziwny sposób?
 • czy moje zdolności są rzeczywiście poniżej przeciętnej?
 • czy inne osoby mają takie same trudności w obsłudze tego systemu?
 • czy poleciłbym komuś ten system gdyby była możliwość wyboru?

Powyższa sytuacja dobrze opisuje odczuwany stan użyteczności produktu, który decyduje o nastawieniu emocjonalnym użytkownika, uzyskiwanych wynikach pracy oraz o chęci ponownego skorzystania z danego systemu lub usługi.

 

Użyteczność (ang. usability) jest kombinacją czynników kształtujących odczuwane doświadczenia użytkownika w pracy z produktem. Poza oczywistym zapewnieniem bezpieczeństwa, do tych czynników należą m.in.:

 • Przydatność praktyczna. Czy system wykonuje zadania, które odpowiadają potrzebom użytkownika?
 • Łatwość nauki i obsługi. Jak szybko można nauczyć się obsługi systemu? Czy dla większości osób obsługa systemu jest wystarczająco łatwa?
 • Skuteczność. Czy system zapewni wynik zadania w takiej postaci, jak oczekuje tego użytkownik?
 • Efektywność. Czy pożądany wynik osiąga się przy umiarkowanym wysiłku ze strony użytkownika?
 • Zadowolenie. Czy użytkownik lubi pracować z systemem i czy rekomendowałby go innym?

Użyteczność może odnosić się do oprogramowania, serwisów WWW, usług elektronicznych - w praktyce do wszystkich systemów interaktywnych i urządzeń elektronicznych, z których korzystamy jako użytkownicy lub klienci.

 

Użyteczność jest często nazywana jakością użytkową, gdyż stanowi istotną część jakości produktu - i jest odczuwalna dopiero w bezpośrednim jego użytkowaniu, w rzeczywistych warunkach pracy.

 

Podczas projektowania użyteczność można kształtować tak samo jak inne charakterystyki produktu. Do tego celu służą metody i techniki inżynierii użyteczności, m.in.:

 • częste badania opinii użytkowników podczas prac nad projektem,
 • testowanie prototypów z udziałem docelowych użytkowników,
 • obserwacja sposobu pracy użytkowników z systemem w rzeczywistych warunkach,
 • techniki ankietowe: wywiady i kwestionariusze.

Z punktu widzenia handlowego użyteczność produktu na duże znaczenie: wielu klientów decyduje się na zakup tego produktu, który wydaje im się najłatwiejszy w obsłudze, a jednocześnie najbardziej poręczny i najpraktyczniejszy w codziennym użytkowaniu.

 

Liczne badania potwierdzają, że urządzenie dopracowane pod kątem użyteczności zapewnia użytkownikowi zauważalne korzyści:

 • krótszy czas ukończenia operacji (np. w przypadku telefonu: szybsze wybieranie numeru ze spisu abonentów),
 • zmniejszenie liczby błędów (np. omyłkowo wybranych numerów),
 • krótszy czas nauki i mniejszy wysiłek potrzebny do opanowania obsługi produktu,
 • zaufanie do produktu i chęć jego rozbudowy,
 • trwałe zadowolenie z produktu i zamiar polecania go innym nabywcom.

Z powyższych powodów wiele firm informatycznych poświęca wiele uwagi stałemu doskonaleniu użyteczności i łatwości obsługi swoich produktów - z myślą o coraz lepszym dopasowywaniu ich do zmieniających się potrzeb nabywców.

 

= = = =

Marcin Wichary, 2004