Organizacje

Najbardziej popularne organizacje zrzeszające specjalistów z zakresu HCI, użyteczności, jakości systemów informatycznych itp.

 

Prosimy o nadsyłanie nowych lub uaktualnionych danych !

 

Organizacje za granicą:

Organizacje w Polsce:

  • Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI) Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu
    Stowarzyszenie grupujące specjalistów - głównie praktyków - zajmujących testowaniem i doskonaleniem jakości systemów informatycznych.
  • ISACA Poland Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu
    Stowarzyszenie do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych, zajmuje się różnymi aspektami jakościowymi praktycznych zastosowań systemów informatycznych.
  • SPIN Polska Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu
    Nieformalne stowarzyszenie osób zainteresowanych jakością systemów informatycznych oraz poprawą metod ich wytwarzania