Edukacja

Lista ośrodków w Polsce prowadzących działalność badawczą i edukacyjną w zakresie komunikacji człowiek-komputer.

 

Lista zawiera także nazwy przedmiotów oraz dane prowadzących inne zbliżone tematycznie przedmioty, jak ergonomia systemów interaktywnych, wizualizacja informacji, użyteczność systemów informatycznych, kształtowanie środowiska i organizacji pracy z komputerami itp.

 

Prosimy o nadsyłanie nowych lub uaktualnionych danych !

 

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Jednostka: Wydział Zarządzania i Informatyki

Przedmiot: Wizualizacja informacji ekonomicznej Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu
Prowadzący: dr Helena Dudycz

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Jednostka: Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Politechnika Gdańska

Jednostka: Wydział Zarządzania i Ekonomii Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Jednostka: Zakład Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Wizualizacja informacji ekonomicznej Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: dr hab. inż. Marcin Sikorski Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Jednostka: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Wizualizacja informacji Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: dr inż. Jacek Lebiedź Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Jednostka: Studium Podyplomowe "Nowoczesne Metody Inżynierii Oprogramowania" Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Projektowanie interfejsu człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: dr hab. inż. Marcin Sikorski Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Politechnika Łódzka

Jednostka: Instytut Informatyki Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Programowanie komunikacji człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: mgr inż. Wiktor Wandachowicz

 

Jednostka: Katedra Informatyki Stosowanej Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: dr inż. Radosław Wajman Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Politechnika Poznańska

Jednostka: Wydział Informatyki i Zarządzania Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Jednostka: Laboratorium Ergonomii Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu


Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer (PDF) Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: dr inż Jacek Jelonek Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Politechnika Rzeszowska

Jednostka: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Interakcja człowiek-komputer (PDF)  Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: dr inż Joanna Marnik, dr inż. Tomasz Kapuściński, dr inż. Sławomir Samolej

 

Politechnika Warszawska

Jednostka: Wydział Elektryczny Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Jednostka: Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: Marcin Godziemba-Maliszewski

 

Politechnika Wrocławska

Jednostka: Wydział Informatyki i Zarządzania Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Jednostka: Laboratorium Ergonomii Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Interakcje człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: dr hab. inż. Jerzy Grobelny Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Jednostka: Katedra Multimediów Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer

Prowadzący: dr hab. Krzysztof Marasek

Prowadzący: dr hab. inż. Marcin Sikorski Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Jednostka: Instytut Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Badanie użyteczności serwisów internetowych Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Projektowanie interakcji człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: mgr Wiesław Bartkowski Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Studenckie Koło Naukowe HCI Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Uniwersytet Gdański

Jednostka: Wydział Zarządzania Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Podstawy projektowania interfejsu człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Usability Enineering

Prowadzący: dr Grzegorz Wapiński Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: dr inż. Jacek Jelonek, mgr inż. Bartek Szopka, mgr inż. Błażej Kroll

 

Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: prof. dr hab. Zygmunt Vetulani Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Uniwersytet Jagielloński

Jednostka: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: dr Remigiusz Sapa Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Specjalność: Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii

Jednostka: Projekt Laboratorium Użyteczności Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Uniwersytet Warszawski

Jednostka: Wydział Psychologii Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Wybrane elementy ergonomii w zarządzaniu Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: mgr Marcin Charkiewicz Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka: Instytut Informatyki Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Human-Computer Interaction Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Prowadzący: dr Ewa Gurbiel Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka: Instytut Metrologii Elektrycznej Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Ergonomia interfejsów użytkownika

Prowadzący: dr inż. Marek Florczyk Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

 

Wojskowa Akademia Techniczna

Jednostka: Wydział Cybernetyki Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Ergonomia w systemach komputerowych

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer

Prowadzący: dr hab. inż. Antoni Donigiewicz

 

Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.

Jednostka: Wydział Informatyki Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer

Prowadzący: mgr inż. Piotr Czapiewski

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie

Jednostka: Wydział Informatyki Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer

 

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

Jednostka: Wydział Informatyki Link prowadzi na zewnątrz tego sewisu

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer

 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer (PDF) L

Przedmiot: Komunikacja człowiek-komputer Link prowadzi na zewnątrz tego sewisu

Prowadzący: dr inż. Marek Matusiak Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu