Dokumentacja

Dokumentacja (czy to papierowa, czy jako system pomocy wbudowany w program czy urządzenie) jest bardzo ważnym elementem projektowanego systemu. Powinna powstawać i ewoluować wraz z tworzeniem samego produktu, i również poddawana testom użyteczności.

 

Strony WWW