Dlaczego HCI i użyteczność?

Dyscyplina HCI (Human-Computer Interaction), czyli komunikacja człowiek-komputer (KCK) zajmuje się analizą i projektowaniem metod interakcji człowiek-komputer oraz doskonaleniem użyteczności produktów i rozwiązań informatycznych.

 

Głównym obszarem zainteresowania w HCI jest interfejs użytkownika, z uwagi na to że odpowiednie jego zaprojektowanie ma zasadniczy wpływ na efektywność i intuicyjność pracy z systemem, a także na poziom satysfakcji użytkownika.

 

Obszar zainteresowań HCI wychodzi daleko poza projektowanie czytelniejszych ekranów czy menu łatwiejszych do obsługi - HCI zajmuje się także szerszymi zagadnieniami, np.:

  • dobór odpowiedniej funkcjonalności systemu, aby była dobrze dopasowana do potrzeb zadaniowych użytkownika
  • organizacja pracy wspomaganej komputerem, zwłaszcza pracy zespołowej,
  • metody wykorzystywania w praktyce mobilnych rozwiązań informatycznych, opartych na dostęp poprzez urządzenia przenośne
  • wpływ informatyki na życie pozazawodowe, nawyki i zwyczaje użytkowników, w tym także dzieci i młodzieży.

HCI jest dyscypliną bardzo szeroką: HCI często wykorzystuje narzędzia badawcze wypracowane w dyscyplinach takich jak: nauki techniczne psychologia, marketing, socjologia, antropologia czy neurolingwistyka.

 

Na przykład metody inżynierii oprogramowania są wykorzystywane przede wszystkim przy projektowaniu i uruchamianiu systemów, metody projektowania wizualnego są przydatne do planowania zawartości ekranów, a metody zarządzania jakością do utrzymywania wymaganej użyteczności systemu we wszystkich fazach projektu informatycznego.

 

W miarę jak rozwijają się metody komunikowania się z komputerami przy pomocy języka naturalnego, rośnie rola psychologii poznawczej, lingwistyki czy sztucznej inteligencji.

 

Na dzisiejszym nasyconym rynku, spośród produktów o porównywalnych parametrach technicznych, klienci wybierają rozwiązania łatwe do obsługi, atrakcyjne wizualnie i przede wszystkim użyteczne, to znaczy dobrze wspomagające wykonywanie określonych zadań użytkownika.

 

Dlatego też w podkreślaniu przewagi konkurencyjnej określonego rozwiązania nad innymi coraz częściej uzywa się terminów „użyteczność", „jakość użytkowa", a także „intuicyjność" czy „przyjazność". Są one zwykle używane w odniesieniu do produktów informatycznych, ale mogą odnosić się do wielu innych produktów interaktywnych, zwłaszcza usług elektronicznych - w tym internetowych.

 

Częste powoływanie się sprzedawców na te cechy świadczy o tym, że łatwość obsługi i użyteczność produktu (a także jego wygląd oraz moda) stały się ważnymi kryteriami decydującymi o zakupie danego produktu interaktywnego (lub usługi) przez klienta, a także o wyborze konkretnego modelu czy marki dostawcy.